Eco friendly transportation concept. 3d rendering of green green truck icon on fresh spring meadow with blue sky in background.

Koçtur, operasyonlarında çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirgemeye çalışarak tüm faaliyetlerini çevreye en az zarar verecek şekilde gerçekleştirmektedir. Sektörde, çevreyle ilgili en çok dikkat edilmesi gereken husus karbon emisyonu konusudur. Bununla ilgili gerekli tüm önlemler firmamız tarafından alınmakta ve personelimize ilgili konularda gerekli eğitimler verilerek çevre bilinçleri ve duyarlılıkları artırılmaya çalışılmaktadır.

  • Öz mal araç filosunun tamamı, AB’nin CO2 emisyon standartlarına uygun olarak Euro/5 ve Euro/6 standart araçlarla yenilenmiştir.
  • Öz mal araçlarımızın hepsi Euro5/6 Yeşil Sertifikasına sahiptir.
  • CO2 emisyon testleri düzenli aralıklarla her aracımıza yapılmakta, Roder’den ve TUVTurk’ten belli aralıklarla raporlar temin edilmektedir.
  • Üretici firmaların yetkili temsilcileri tarafından tüm araçlar düzenli olarak ses ve egzoz emisyon testlerine tabi tutularak kontrolleri yapılmaktadır.
  • Araçlarda kullanılmış ve ömrü tamamlanmış lastikler geri dönüşüme verilmekte, doğaya karışmadan yeniden geri kazanılması sağlanmaktadır.
  • Araç üzerinden çıkan atık yağlar ile ilgili belediye kuruluşuna düzenli aralıklarla aktarılmaktadır.
  • Tüm araçların dış temizliğinde kullanılan sular, hiçbir şekilde toprağa karıştırmadan ayrı bir depoda muhafaza edilmekte, bu sular Belediye ve İSKİ yetkililerince belirlenmiş atık su tanklarına boşaltılmaktadır.
  • Her aracın toplam kilosunun yasal mevzuatlar içinde kaldığından emin olunur.